UWAGA!!! – INFORMACJE O ZASADACH PRACY PPP W OKRESIE PANDEMII

Szanowni Państwo,

z uwagi na stan epidemii na terenie Poradni odbywają się wyłącznie niezbędne wizyty, sposób załatwienia wszelkich spraw w PPP należy ustalać telefonicznie:

  17 788 49 78  lub  606 503 243

Nie  przyjmujemy  klientów  nie  umówionych telefonicznie!

WSZELKIE DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ,
MAILOWĄ LUB BEZPOŚREDNIO DO SKRZYNKI PODAWCZEJ ZLOKALIZOWANEJ
WEWNĄTRZ BUDYNKU PORADNI (PÓŁPIĘTRO)

Adres: 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego 2B
E-mail: pppmielec@poczta.onet.pl

Druki dokumentów należy pobierać drogą elektroniczną: www.poradniamielec.pl, zakładka: druki do pobrania

Na terenie Poradni odbywają się niezbędne wizyty diagnostyczne i terapeutyczne.
Do placówki zapraszamy wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów infekcji mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem (podwyższona temperatura ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu). Dotyczy to również domowników.

Procedury postępowania diagnostycznego:

 1. Pracownik poradni wspólnie z partnerem z zespołu diagnostycznego analizuje zgłoszenia pod kątem zasadności, pilności, w tym do bezpośredniej pracy w poradni.
 2. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski dotyczące wydania orzeczeń, opinii o WWR, nauczania indywidualnego.
 3. Na diagnozę przyjmowane są wyłącznie osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym (w momencie umawiania wizyty przeprowadzany jest telefonicznie wywiad epidemiologiczny, a w dniu wizyty, wypełniana jest ankieta aktualizująca dane z w/w wywiadu).
 4. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest informowany o zasadach obowiązujących podczas spotkania w poradni w związku z Covid-19.  Niewyrażenie zgody na przedstawione warunki (stosowanie środków ochronnych) jest równoznaczne z odmową zgody na badanie.
 5. Dziecko musi mieć własne przybory do pisania (długopisy/ołówek, kredki), chusteczki higieniczne, wodę do picia.
 6. Z dzieckiem może przybyć tylko jeden opiekun, nie wcześniej niż na 5 minut przed badaniem.
 7. Przed wejściem do gabinetu osoba badająca ma prawo zobowiązać rodzica/dziecko do umycia i zdezynfekowania rąk.
 8. Dziecko umówione na wizytę w poradni pozostaje w gabinecie ze specjalistą. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku  dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności opiekuna. W takich sytuacjach należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznych odległości.
 9. Pracownik przed przystąpieniem do pracy i po jej zakończeniu dezynfekuje biurko, pomoce diagnostyczne, itp.
 10. Wywiad, omówienie wyników badania z rodzicami prowadzone są w formie uzgodnionej z rodzicem przez diagnostę (stacjonarnej, telefonicznej lub on-line).
 11. Dodatkowych informacji można uzyskać telefonicznie w sekretariacie poradni.