Latest Posts

Konsultacje w punktach informacji zawodowej

Dodano: 23.06.2013 Wzorem lat ubiegłych w maju, w szkołach gimnazjalnych powiatu mieleckiego, doradcy zwodowi PPP w Mielcu prowadzili  konsultacje w Punktach Informacji Zawodowej. Uczniowie klas III  gimnazjum mieli możliwość przeanalizowania wraz z doradcą zawodowym swoich planów edukacyjnych związanych z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej.