Latest Posts

Akademia dobrego rodzica

Dodano: 31.10.2011 Bezpłatne warsztaty dla rodziców dzieci będących w przedziale wiekowym 2-6 lat, wykazujących deficyty rozwojowe w sferze poznawczej, mowy, emocjonalnej, społecznej, chcących wspomóc swoje dzieci w rozwoju .

Zaproszenie pedagogów szkolnych na spotkanie

Dyrekcja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu zaprasza pedagogów szkolnych pracujących w placówkach miejskich na spotkanie w dniu 28 października o godzinie 11.00 w sali 315 CKPiDN z zespołem pracowników poradni