Latest Posts

Zajęcia zawodoznawcze w przedszkolach

W grudniu i styczniu odbyły się zajęcia zawodoznawcze w przedszkolach w Podleszanach, Zgórsku, Padwi Narodowej, Partyni oraz w Przedszkolu Miejskim nr 20 w Mielcu.  Dzieci poznawały zawody poprzez czytanie książeczek o zawodach z serii Mądra Mysz  oraz dyskutowały o znanych im profesjach tj. m.in. zawodach wykonywanych przez rodziców i dziadków.  

Punkty konsultacyjne Poradni P-P w roku szkolnym 2010/2011

Dodano: 17.12.2010 Punkty konsultacyjne Poradni P-P na terenie szkół i placówek oświatowych w powiecie Mieleckim. Pracownicy poradni odpowiadając na zapotrzebowanie środowiska prowadzą konsultacje na terenie szkół i placówek oświatowych. Z konsultacji i porad mogą skorzystać: uczniowie, rodzice, nauczyciele, pedagodzy.

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 10-11 lat

Dodano: 17.12.2010 W dniu 8 XII 2010 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej rozpoczęły się grupowe zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z trudnościami w sferze emocji i zachowania. Zajęcia adresowane są do uczniów w wieku 10-11 lat przejawiających trudności w relacjach z rówieśnikami. Spotkania trwać będą przez okres 13 tygodni. Osoby prowadzące: p. Jolanta Łachut, p. Jolanta Skowron-Piasecka.