Latest Posts

Zajęcia nt: Grupa Rozwoju Osobistego

Dodano: 03.03.2010r. Zajęcia przeznaczone dla uczniów z trudnościami w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami, nieśmiałych, zamkniętych w sobie, mających trudności w radzeniu sobie ze stresem i sytuacjach trudnych