Zajęcia rozwojowe: “JESTEŚ LEPSZY NIŻ MYŚLISZ”

Celem zajęć jest:
* odkrywanie mocnych stron, zainteresowań, zdolności,
* wspólne rozpoznawanie talentów oraz poszukiwanie dróg ich rozwoju, wskazanie możliwych działań rozwojowych,
* planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Zajęcia mają formę warsztatową i skierowane są do uczniów szkół podstawowych w III  grupach wiekowych :

I grupa – uczniowie klas 1-3
II grupa – uczniowie klas 4-5
III grupa – uczniowie klas 6-7

Liczebność grup – max. 12 osób. O zakwalifikowaniu się na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Cykl zajęć obejmuje 5 spotkań warsztatowych trwających 1,5 godziny każde. Zajęcia odbywać się będą w środy od 14.00 do 15.30 dla grupy II i III oraz w czwartki od 15.30 do 17.00 dla grupy I.

Zajęcia dla każdej grupy rozpoczynają się spotkaniem organizacyjno–warsztatowym  dla rodziców:

 

Rodzice na tropie talentów”,  którego celem jest:

  • identyfikacja zdolności i talentów własnych dzieci
  • uświadomienie sobie roli rodziców w procesie wspierania zdolności dzieci
  • opracowanie planu wspierania zdolności dzieci

Zajęcia rozpoczną się  21.02.2018r. (spotkanie dla rodziców)

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu przy ulicy Sękowskiego 2b, w  pokoju 116  (I piętro)

Warsztaty prowadzą:

  • mgr Jolanta Skowron – Piasecka: psycholog – psychoterapeuta, terapeuta II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
  • mgr Monka Weryńska: socjolog,  doradca zawodowy, tyflopedagog, terapeuta  II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu

kom. 600 850 433  lub pocztą e- mail: doradca.zwodowy.poradnia@wp.pl