Warsztaty dla rodziców

Zapraszamy do udziały w Szkole dla Rodziców i Wychowawców

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi, wychowankami, każdym napotkanym człowiekiem.  Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi,

Program ma charakter psychoedukacyjny, w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Wprowadzane są do niego również elementy ćwiczeń oparte na doświadczeniach prowadzących.

Realizacja:

 • 7 spotkań x 4 godz.
 • liczebność grupy – 12-15 (max.) osób;
 • metoda pracy – warsztatowa;
 • zalecane prowadzenie przez dwie osoby.

Tematyka:

 1. Przedstawienie prowadzących i programu. Kontrakt. Integracja grupy. Oczekiwania grupy.
 2. Granice w wychowaniu. Poznawanie własnych granic.
 3. Uczucia – rozpoznawanie i nazywanie.
 4. Zachęcanie do współpracy.
 5. Kary i konsekwencje w wychowaniu.
 6. Zachęcanie do samodzielności.
 7. Uwalnianie od etykietowania.
 8. Konstruktywna nagroda i pochwała.

Prowadzące: pedagog   – mgr Małgorzata Dudek

psycholog – mgr Mariola Zuch

Zgłoszenia ( imię i nazwisko, nr tel. rodzica ) prosimy kierować do sekretariatu poradni

nr tel. 17 788 49 78, 606 503 243

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w „Warsztatach dla Dobrych Rodziców”

Czas trwania warsztatów:10 (12) spotkań po 2 godziny zegarowe.

Prowadzące: Sylwia Trzpis-Rejowska, Jolanta Łachut.

Do kogo adresowana jest ta propozycja:

Warsztaty są przeznaczone dla rodziców, którzy wychowują dzieci w wieku 6-12 lat sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z diagnozą ADHD lub
z dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

Tematy poruszane w czasie warsztatów:

 • Wykład wstępny na temat ADHD.
 • Rozróżnianie objawów ADHD od objawów innych zaburzeń lub celowego łamania norm.
 • Techniki radzenia sobie z objawami ADHD – „okulary na ADHD”
 • Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej – co ją wywołuje, a co podtrzymuje.
 • Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie go za nie.
 • Nagradzanie pozytywnych zachowań.
 • Rygorystyczne przestrzeganie norm, zasad.
 • Skuteczne wyciąganie konsekwencji.
 • Wprowadzenie systemów żetonowych.
 • Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji impulsywnej.
 • Komunikacja rodzic – dziecko – szkoła.

Uczestnicy otrzymują skrypt w którym znajduje się 10 spotkań podstawowych i kilka spotkań dodatkowych dobieranych w zależności od potrzeb danej grupy rodziców.

 

Zgłoszenia ( imię i nazwisko dziecka, nr tel. rodzica ) prosimy kierować do sekretariatu poradni.

nr tel. 17 788 49 78, 606 503 243