Sieć współpracy logopedów

Sieć współpracy logopedów ma na celu wymianę doświadczeń zawodowych logopedów pracujących w placówkach oświatowych na terenie powiatu mieleckiego, a także poszukiwanie kreatywnych działań i sposobów ich realizacji w pracy logopedycznej, omawianie dobrych praktyk zawodowych oraz wzbogacanie wiedzy. Podczas pierwszego spotkania w roku szkolnym 2023/2024, poruszona zostanie kwestia zaburzeń miofunkcjonalnych. Zadaniem będzie poszukanie wspólnych rozwiązań, np.dostosowania ćwiczeń do pracy w grupie dzieci, z kim skonsultować dziecko, na co zwrócić
uwagę, jak ruch wpływa na sprawność narządów mowy.
Spotkanie ma mieć charakter rozmowy, wymiany doświadczenia. Zachęcamy do przygotowania przypadków, które chcą Państwo omówić w trakcie spotkania.
Termin: 19.10.2023r. godz 13:00 – 14:30
Zapisy:
17 788 49 78
606 503 243
Prowadząca: mgr Karolina Gajek
neurologopeda