Informacje dla rodziców

Decyzja najważniejsza w życiu

„W wyborze zawodu najważniejsza jest świadomość, że wybór, jakiego młody człowiek dokonuje, jest jednym z najważniejszych w życiu. Nie może być przypadkiem. Pewnie drugi tak ważny wybór to małżeństwo. Okazuje się, że poczucie zadowolenia z życia, na które m.in. składa się satysfakcja zawodowa, jest jednym z czynników decydujących o długości życia. To jest decyzja o własnym życiu.”
dr hab. B. Zawadzki, Kim być? Wielkie planowanie, „Perspektywy” 2007, nr5

 

Przygotowanie do wyboru zawodu

Żeby wspierać dziecko w wyborze zawodu, powinniśmy sami wykazać zainteresowanie światem pracy:

 • dowiedzmy się, jakie zawody interesują nasze dzieci
 • starajmy się pozyskać informacje o umiejętnościach i kwalifikacjach wymaganych w danym zawodzie
 • dowiedzmy się jakie zawody mogą być potrzebne na rynku pracy, a jakie nie

 

Ważne zasady

 1. Słuchajmy z uwagą tego, co ma do powiedzenia nasze dziecko.
 2. Wierzmy w jego możliwości.
 3. Okazujmy dzieciom miłość i zainteresowanie ich sprawami.
 4. Cieszmy się z sukcesów naszych dzieci.
 5. Stwórzmy odpowiedni klimat do rozmów z dziećmi o przyszłości.
 6. Dzielmy się z nimi swoimi przemyśleniami i cennymi doświadczeniami zawodowymi w sposób, który zachęci i pobudzi dzieci do rozważań na temat własnej przyszłości.
 7. Uszanujmy i zaakceptujmy decyzje zawodowe dziecka.
 8. Nie narzucajmy własnej wizji przyszłości dziecka. To będzie jego życie nie nasze.
 9. Dajmy mu szansę na dokonanie własnego wyboru.
 10. Porażki są nieodłącznym elementem życia każdego z nas. Przygotujmy dzieci do radzenia sobie z niepowodzeniami, czerpania z nich wiedzy o sobie samym i wyciągania wniosków.
 11. Jeżeli dziecko o tym nie pomyślało, to przekonajmy je do opracowania „planu awaryjnego”.

 

 

Bibliografia:
Materiały Szkolnego Ośrodka Kariery w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie