Uwaga rodzice sześciolatków

UWAGA RODZICE SZEŚCIOLATKÓW
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu informuje, że wnioski o określenie dojrzałości szkolnej dzieci urodzonych w I półroczu 2008 r. niezbędnej do ewentualnego odroczenie od obowiązku nauki będą realizowane w maju i czerwcu bieżącego roku.
O terminie zgłoszenia się z dzieckiem do Poradni będą Państwo informowani telefonicznie z tygodniowym wyprzedzeniem.
Zgłaszając się w wyznaczonym terminie prosimy o dostarczenie diagnozy przedszkolnej, którą otrzymacie Państwo do 30 kwietnia. Uważamy ją za bardzo pomocną w określeniu dojrzałości gdyż dłuższy okres przebywania w przedszkolu pozwala na  szersze spojrzenie i funkcjonowanie dziecka.
W opiniowaniu dojrzałości szkolnej istotna jest również dokumentacja medyczna obrazująca stan zdrowia dziecka (przebyte choroby, dokumentacja leczenia).
                                                                                                                                                                                                                 Dyrekcja Poradni