Udział Poradni P-P w VII Mieleckich Targach Edukacyjnych