Sieć wsparcia dla pedagogów

Dodano: 20.11.2012

 

Tworzymy sieć wsparcia dla pedagogów szkolnych z terenu miasta i powiatu.

W ostatnim czasie spotkaliśmy się ponownie z pedagogami szkolnymi.

Biorąc pod uwagę sugestie zawarte w ankietach ewaluacyjnych przeprowadzonych  podczas ubiegłorocznych spotkań jak również te wynikające z rozmów i dyskusji zaplanowaliśmy trzy grupy robocze :
– pedagodzy z gimnazjów ( miasto i powiat razem ) – 24 .10.b.r.
– pedagodzy ze szkół ponadgimnazjalnych  ( miasto i powiat razem ) – 05.11.b.r.
– pedagodzy ze szkól podstawowych ( miasto i powiat razem ) – 14.11.b.r.

Do dyspozycji naszych gości przygotowaliśmy ulotkę informacyjną o Poradni, aby pedagodzy mogli z niej korzystać w swoich szkołach i ewentualnie według potrzeb kserować.

* Podaliśmy oficjalny komunikat w sprawie II edycji konkursu organizowanego prez Poradnię „Zawody bez tajemnic” wraz z regulaminem.
* W trakcie wystąpień i dyskusji poruszaliśmy tematy związane z trybem kierowania na badania dyslektyczne młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, dyskutowaliśmy nad kryteriami nominacji w sprawach wniosków o indywidualne programy nauki , prezentowaliśmy literaturę dotyczącą pracy z dzieckiem zdolnym wydaną przez ORE w ostatnim czasie :
– „Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych”- poradnik dla nauczycieli i wychowawców pod red. W. Limont
– „Jak pracować ze zdolnymi?”- poradnik dla nauczycieli i rodziców, autorstwa M.Brauna i M. Macha
– „Jak zainteresować uczniów astronomią w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej- praca zbiorowa.
* Informowaliśmy i zachęcali do korzystania z nowej zakładki na naszej stronie internetowej poświęconej psychoterapii , prezentowaliśmy możliwości szkoleń on-line z programu Ortograffiti , prezentowaliśmy pomoce zgromadzone przez pracowników poradni prowadzących terapię pedagogiczną tą właśnie metodą, mówiliśmy o doświadczeniach wynikających z naszej praktyki.
* Wymienialiśmy się doświadczeniami z prowadzenia badań w klasach I – III szkoły podstawowej mających na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także przypomnieliśmy kategorie niepełnosprawności i procedury związane z orzekaniem w tych sprawach.
Tematów do rozmów i pytań było wiele.Nie poprzestajemy na jednorazowym spotkaniu. Z chętnymi pedagogami wszystkich typów szkół będziemy się spotykać w roboczym trybie poszczególnych grup wsparcia.
Jesteśmy w kontakcie telefonicznym, zachęcamy również do szukania informacji o terminach spotkań na naszej stronie www.poradniamielec.pl .

Do miłego zobaczenia
w imieniu całego zespołu Poradni
Beata Mizera
Wicedyrektor

 

Zapraszamy do galerii zdjęć