Zainteresowania

Jakie mam zainteresowania?

Wybór zawodu bardzo często zaczyna się od zainteresowań, hobby.
Czy wiesz co lubisz robić najbardziej?
Jak spędzasz wolny czas?
Jakie programy telewizyjne najchętniej oglądasz?
 Co lubisz czytać?
Jak spędzasz wolny czas w Internecie, co czytasz, czego najczęściej szukasz? Spróbuj określić, do jakich kategorii te informacje się zaliczają?
To pytania, które mogą pomóc Ci ocenić własne zainteresowania.

Często tak się dzieje, że jedni odnoszą w swoim zawodzie sukcesy, są zadowoleni z wykonywanej pracy i cieszą się uznaniem, a inni maja niepowodzenia, często zmieniają miejsca pracy w nadziei, że następna praca będzie lepsza, ciekawsza. Często przyczyną takich reakcji jest fakt, że ci drudzy wybrali zawód niezgodny ze swoimi zainteresowaniami.

Zainteresowania wyznaczają kierunek naszych działań, sprzyjają nabywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności. Mają także wpływ na naszą aktywność zawodową.

Zainteresowania są tym, co przyczynia się do pogłębiania wiedzy i bezpośrednio wpływa na osiąganie sukcesów, czy to w nauce czy w pracy zawodowej.

Najczęściej jest tak, że ludzie zainteresowani jakąś dziedziną mają większy zasób wiadomości w tym zakresie niż ci, którzy się tym nie interesują. Ci, którzy są zainteresowani własną pracą, nie tylko sumiennie wywiązują się ze swoich obowiązków, lecz także wykazują dużo energii w udoskonalaniu tej pracy i podnoszeniu jakości – obserwują, co się dzieje w świecie w tej dziedzinie, podnoszą swoje kwalifikacje.

Przy wyborze swojej drogi zawodowej, planowaniu kariery dobrze jest barć pod uwagę najsilniejsze zainteresowania jako wskazówkę do tego co mam robić dalej. Najsilniejsze zainteresowania to te, które nie ulegają częstym zmianom.