Propozycje wsparcia dla szkół podstawowych w zakresie poradnictwa zawodowego

PROPOZYCJE WSPARCIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W MIELCU

1.    Zajęcia integracyjne z elementami poradnictwa zawodowego – dla klas VII

2.    Zajęcia zawodoznawcze  –  „Zawody bez tajemnic” –  dla klas VII

3.    Warsztaty „Wybieram szkołę” –  dla klas VIII
·    Czynniki wpływające na wybór zawodu
·    Preferencje i predyspozycje zawodowe
·    Rynek pracy
·    Zawody przyszłości

4.    Prelekcje dla rodziców:  „Rola rodzica w planowaniu kariery zawodowej dziecka”
5.    Indywidualne poradnictwo zawodowe
6.    Punkty Informacji Zawodowej

Doradca zawodowy:

Monika Weryńska
Tel.: 600 850 433
e-mail: doradca.zawodowy.poradnia@wp.pl

Zapraszam!