Gimnazjalne

PROPOZYCJE ZAJĘĆ DO REALIZACJI NA ZAPOTRZEBOWANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK PRZEZ PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 

Kształcenie gimnazjalne
Odbiorca Temat/Rodzaj Ilość i częstotliwość zajęć Miejsce realizacji Prowadzący
Uczniowie Terapia pedagogiczna dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja rozwojowa) 1x tydzień (1 godz.) Poradnia pracownicy pedagogiczni
Terapia krótkoterminowa 1x w tygodniu Poradnia Zuch M.,Ingram M.
Terapia indywidualna (zaburzenia lękowe, depresyjne, nerwicowe, adaptacyjno-emocjonalne, problemy okresu dojrzewania, zaburzone relacje Dziecko- Rodzic) 1x w tygodniu Poradnia Wiktor-Florek E.
Stolle-Łogasz E.
Ingram M.
Skowron-Piasecka J.
Terapia osób eksperymentujących lub uzależnionych od środków psychoaktywnych wg potrzeb Poradnia Skowron-Piasecka J.
Wychowanie bez przemocy 2 spotkania x 1 w tygodniu po 45 min Szkoła Zuch M.
Łachut J.
Zajęcia z poradnictwa zawodowego w ramach programu „Mój wybór- moja przyszłość” wg potrzeb Szkoła/ klasa z podziałem na grupy Łachut J.
Weryńska M.
Program: „Interwencja Edukacyjna Bliżej” wg potrzeb Szkoła Fijołek G.
Narowska – Bryła A.
Profilaktyka uzależnień (alkohol, nikotyna, narkotyki, sekty, agresja, przemoc) wg potrzeb Szkoła Skowron-Piasecka J.
Dudek M.
Zajęcia wspomagające rozwój społeczno-emocjonalny i twórcze myślenie zdolnych gimnazjalistów wg potrzeb Szkoła lub Poradnia Mizera B.
Nauczyciele Wsparcie w zajęciach z zakresu orientacji szkolnej i zawodowej dla wychowawców klas wg potrzeb Szkoła Łachut J.
Weryńska M.
Wsparcie w pracy z trudnym zespołem klasowym – metoda VIT wg potrzeb Szkoła Skowron-Piasecka J.
Szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej, sytuacji suicydalnych wg potrzeb Szkoła Stolle-Łogasz E.
Rodzice Terapia rodzinna 1x w tygodniu Poradnia P-P Wiktor-Florek E.
Interwencja kryzysowa wg potrzeb Poradnia P-P Wiktor-Florek E.
Skowron-Piasecka J.
Ingram M.
Stolle-Łogasz E.
Zuch M.
Warsztaty dla rodziców uczniów z trudnościami wychowawczymi 1x w tygodniu po 2 godz. Poradnia Ingram M.
Zuch M.
Poradnictwo dla członków rodzin osób eksperymentujących lub nadużywających środków psychoaktywnych wg potrzeb Poradnia Skowron- Piasecka J.
Uczniowie
Nauczyciele
Rodzice
Dopalacze – prawda i mity. 2 godz Szkoła Skowron-Piasecka J.
Dudek M.