Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (APD/CAPD) – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu zorganizowała dla zainteresowanych nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz nauczycieli szkół podstawowych bezpłatne szkolenie, poświęcone centralnym zaburzeniom przetwarzania słuchowego u dzieci. Spotkanie było prowadzone przez Panią mgr Julię Pyttel, która jest koordynatorką na całą Polskę projektu APD.

Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy…

Głównym celem było omówienie: Czym są Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego oraz wskazanie wytycznych kiedy można je diagnozować (brak upośledzenia umysłowego oraz prawidłowy słuch fizyczny – w tym również przewodzeniowy).

  1. Przybliżenie trudności w uczeniu się, które u dzieci z APD występują (czytanie, pisanie ze słuchu, nauka języków obcych itp.), kłopotów z prawidłową artykulacją,  koncentracją uwagi, nawiązywaniem relacji w grupie rówieśników i obniżoną samooceną.
  2. Konieczności diagnozowania APD (ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, iż diagnoza taka musi być działaniem interdyscyplinarnym) – w celu objęcia tych dzieci właściwą, wieloaspektową terapią i wsparciem (zalecenia edukacyjno-funkcjonalne).
  3. Zaprezentowanie urządzenia wspomagającego słyszenie (System  M) – jako narzędzia poprawiającego funkcjonowanie dziecka z APD w życiu codziennym oraz niosącego aspekt rehabilitacyjny (dane z badań naukowych – prezentowanych, między innymi, na światowych konferencjach otolaryngologicznych: we Włoszech i Sztokholmie –  w czerwcu 2018 r. oraz w Buenos Aires – w kwietniu 2019).