“Budowanie zaufania w relacji z drugim człowiekiem”

Dnia 6 lutego 2019r, w Bibliotece Pedagogicznej w Mielcu odbyło się spotkanie nauczycieli szkół z miasta i powiatu mieleckiego z psychoterapeutą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu Panią Elżbietą Stolle – Łogasz, w którym uczestniczyło 19 osób.

Spotkanie miało charakter warsztatów i superwizji. Tematem przewodnim było „Budowanie zaufania w relacji z drugim człowiekiem”, natomiast superwizja dotyczyła budowania relacji z uczniem.