Poznaję siebie

Poradnictwo  zawodowe twierdzi, że należy nauczyć  się elastycznego reagowania na to, że świat się zmienia i zmieniają się wymagania rynku pracy. Nie da się dziś skutecznie znaleźć ciekawej pracy bez wiedzy i kompetencji związanych z planowaniem rozwoju zawodowego. Należy nauczyć się tak planować swój rozwój zawodowy, aby był on zgodny z jego osobistym potencjałem i potrzebami rynku pracy.
Oto kilka żelaznych zasad, o których należy pamiętać przy planowaniu kariery zawodowej.

 

  1. Należy pamiętać co składa się na Twój potencjał. Możesz spróbować zrobić to samemu lub przy pomocy doradcy zawodowego. Twój potencjał to:

 

  1. Powinieneś zebrać niezbędne informacje związane z pracą i kształceniem.
  1. Porównaj zdobyte informacje ze swoim potencjałem i podejmij właściwą decyzję!
  2. Szukaj wsparcia u osób bliskich, rodziny, kolegów, pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego np. w poradni psychologiczno – pedagogicznej.
  3. Gromadź informacje o swoich sukcesach –  nawet tych najmniejszych, o swoich pasjach, zainteresowaniach i marzeniach.
  4. I na koniec chyba najważniejsza zasada – dokładnie planuj swoje działania.

Opracowano na podstawie:

  • „Materiałów metodyczno – dydaktycznych do planowania kariery zawodowej uczniów” opracowanych przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
  • Książeczek „Zakęcone kariery…”, które zostały wykonane przez firmy Ecorys Polska oraz Progra na zlecenie Komendy Głownej OHP.
  • Podręcznika „Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych” Anny Paszkowskiej – Rogacz.