Wiedza

Oto pytania ułatwiające uzyskanie odpowiedzi na temat naszej wiedzy:

 

 • Który z przedmiotów szkolnych jest Twoim zdaniem najłatwiejszy?
 • Z którego przedmiotu szkolnego osiągasz wyniki zdecydowanie lepsze niż Twoi koledzy?
 • Na jakie lekcje chodzisz chętniej niż na inne?
 • Które przedmioty szkolne lubisz najbardziej?
 • Z których przedmiotów z własnej woli pogłębiasz wiedzę?
 • Z których przedmiotów przekazywany materiał nie jest już dla Ciebie nowy?
 • Czego uczysz się najchętniej i najszybciej?
 • Czy bierzesz udział w szkolnych konkursach i olimpiadach?
 • Czy uczestniczysz w dodatkowych zajęciach po lekcjach np. kółkach zainteresowań?
 • Jakie wydarzenia szkolne nazwałbyś/ nazwałabyś swoim sukcesem szkolnym?
 • Których przedmiotów szkolnych zdecydowanie nie lubisz?
 • Który z przedmiotów szkolnych jest Twoim zdaniem najtrudniejszy i zajmuje Ci najwięcej czasu?