Zajęcia zawodoznawcze w przedszkolach

W grudniu i styczniu odbyły się zajęcia zawodoznawcze w przedszkolach w Podleszanach, Zgórsku, Padwi Narodowej, Partyni oraz w Przedszkolu Miejskim nr 20 w Mielcu.  Dzieci poznawały zawody poprzez czytanie książeczek o zawodach z serii Mądra Mysz  oraz dyskutowały o znanych im profesjach tj. m.in. zawodach wykonywanych przez rodziców i dziadków.  

Punkty konsultacyjne Poradni P-P w roku szkolnym 2010/2011

Dodano: 17.12.2010 Punkty konsultacyjne Poradni P-P na terenie szkół i placówek oświatowych w powiecie Mieleckim. Pracownicy poradni odpowiadając na zapotrzebowanie środowiska prowadzą konsultacje na terenie szkół i placówek oświatowych. Z konsultacji i porad mogą skorzystać: uczniowie, rodzice, nauczyciele, pedagodzy.

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 10-11 lat

Dodano: 17.12.2010 W dniu 8 XII 2010 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej rozpoczęły się grupowe zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z trudnościami w sferze emocji i zachowania. Zajęcia adresowane są do uczniów w wieku 10-11 lat przejawiających trudności w relacjach z rówieśnikami. Spotkania trwać będą przez okres 13 tygodni. Osoby prowadzące: p. Jolanta Łachut, p. Jolanta Skowron-Piasecka.

Wspieramy talenty

Dodano: 12.11.2010 W związku ze znacznym wzrostem ilości uczniów objętych indywidualnym programem nauki zachęcamy młodzież, rodziców i nauczycieli do współpracy w ramach, działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej od 1998 r. Punktu Konsultacyjnego ds. dzieci zdolnych.

Zajęcia integracyjne dla uczniów kl. I gimnazjum

Dodano: 06.11.2010 W odpowiedzi na oczekiwania środowiska szkolnego, przeprowadziliśmy we wrześniu roku szkolnego 2010/11 serię spotkań integracyjnych dla kl. I gimnazjum. Gościliśmy w Gimnazjum nr 2 oraz Gimnazjum nr 3 w Mielcu.

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci zdolnych

Dodano: 06.11.2010 Witamy na zajęciach ogólnorozwojowych dla dzieci zdolnych. Jest nas w tym roku sporo. Przyszliśmy ze Szk. Podst. nr 13, Szk. Podst nr 11, Szk. Podst. nr 3, oraz silna ekipa ze Szk. Podst. w Tuszowie. Poznajemy się wzajemnie, integrujemy i pracujemy nad swoimi zdolnościami i emocjami. Nasza nazwa w tym roku szkolnym, autorstwa Patrycji brzmi: "Drużyna mądrych smyków". Osoby prowadzące p. Bożena Kardyś, p. Beata Mizera.

Oferta zajęć grupowych dla uczniów

Dodano: 13.10.2010 Zajęcia przeznaczone dla dzieci mających trudności adaptacyjne i w kontakcie z innymi, wykazującymi zaburzenia w sferze zachowania i emocji.  

UWAGA – DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENÓW OBJĘTYCH BĄDŹ ZAGROŻONYCH POWODZIĄ

Dodano: 27.05.2010 Jeżeli w Waszych szkołach znajdują się dzieci, które  ze względu na zaistniałą sytuację : zagrożenie powodzią , podtopieniami, narażone były na głębokie przeżycia  mogące pozostawić negatywne skutki  w sferze emocjonalnej, prosimy zgłaszać do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mielcu, która udzieli wsparcia psychologicznego odpowiedniego do potrzeb.

Zajęcia nt: Grupa Rozwoju Osobistego

Dodano: 03.03.2010r. Zajęcia przeznaczone dla uczniów z trudnościami w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami, nieśmiałych, zamkniętych w sobie, mających trudności w radzeniu sobie ze stresem i sytuacjach trudnych

Facebook