Zajęcia nt: Grupa Rozwoju Osobistego

Nazwa zajęć: Grupa Rozwoju Osobistego

Wiek: 14 – 16 lat (II – III klasa gimnazjum, I klas ponadgimnazjalnej)

Opis zajęć: Zajęcia przeznaczone dla uczniów z trudnościami w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami, nieśmiałych, zamkniętych w sobie, mających trudności w radzeniu sobie ze stresem i sytuacjach trudnych

Rekrutacja: Rodzice lub szkoła za zgodą rodziców kontakt z poradnią lub prowadzącym – wpis na listę w sekretariacie lub u osób prowadzących

Ilość spotkań: 14 spotkań x 1 raz w tygodniu

Liczebność grupy: maksymalnie 15 osób

Termin zajęć: czwartek godz. 14.30 – 15.30, sala 319 (III piętro)

Prowadzący: mgr Marta Gromny, mgr Jolanta Skowron – Piasecka

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: koniec marca 2010