Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 10-11 lat

Dodano: 17.12.2010

W dniu 8 XII 2010 roku, na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej rozpoczęły się grupowe zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z trudnościami w sferze emocji i zachowania.

Zajęcia adresowane są do uczniów w wieku 10-11 lat przejawiających trudności w relacjach z rówieśnikami. Spotkania trwać będą przez okres 13 tygodni.

Osoby prowadzące: p. Jolanta Łachut, p. Jolanta Skowron-Piasecka.