Wspieramy talenty

Dodano: 12.11.2010

W związku ze znacznym wzrostem ilości uczniów objętych indywidualnym programem nauki zachęcamy młodzież,
rodziców i nauczycieli do współpracy w ramach, działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej od 1998 r.
Punktu Konsultacyjnego ds. dzieci zdolnych.

Punkt oferuje konsultacje i szkolenia dla dzieci, rodziców, nauczycieli i wychowawców zainteresowanych tematem na terenie
poradni lub w miejscu przez nich wskazanym.

Bliższych informacji udziela sekretariat poradni oraz osoby prowadzące:
pedagog mgr Bożena Kardyś
psycholog mgr Beata Mizera