Latest Posts

Konferencja: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole.

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu zapraszają dyrektorów i osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach na konferencję nt.: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole.

Narkotyki i dopalacze zabijają – ruszyła kampania MSWiA

– Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty – to główne hasło ruszającej właśnie kampanii edukacyjno-profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kampania jest adresowana przede wszystkim do młodych ludzi.

„Obraz osoby – myślę tak jak czuję. Jak radzić sobie z emocjami?”

Dnia 2 kwietnia 2019 roku odbyło się szkolenie z nauczycielami ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizowane we współpracy z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.  Szkolenie odbyło się w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA. Wszystkim obecnym nauczycielom, dziękujemy za czas poświęcony. Spotkanie prowadziła Pani Elżbieta Stolle-Łogasz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu