Konferencja: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole.

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu zapraszają dyrektorów i osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach na konferencję nt.: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole.
Konferencja realizowana jest w ramach Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół miasta Mielec i powiatu mieleckiego.
Miejsce realizacji: Zespół Szkół Technicznych w Mielcu, ul. Kazimierza Jagiellończyka 3
Termin realizacji: 24 kwietnia 2019 r. (środa) w godz. 10:00-12:00
Program:

  1. Rola Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we wspomaganiu szkół i rodziców w rozumieniu zapisów w opinii i orzeczeniach (ujęcie praktyczne) – dr Wacław Nelec, dyrektor PPP w Mielcu, mgr Beata Mizera, psycholog PPP w Mielcu
  2. Przykłady praktycznych rozwiązań w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej–mgr Dorota Rabczuk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej