WARSZTATY DLA DOBRYCH RODZICÓW

Bezpłatne zajęcia pod nazwą:
„WARSZTATY DLA DOBRYCH RODZICÓW”

 

Gorąco zachęcamy rodziców, którzy są zainteresowani doskonaleniem umiejętności wychowawczych, do udziału w 10-ciu spotkaniach.

Warsztaty przeznaczone są dla rodziców dzieci w wieku 6-12 lat, które sprawiają problemy wychowawcze. Oferta kierowana jest zwłaszcza dla rodziców dzieci z ADHD, z zaburzeniami koncentracji, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

 

Program warsztatów:

W trakcie powyższego warsztatu uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę na temat metod i technik pracy z dziećmi. Poszczególne zajęcia trwają 2 godziny zegarowe, odbywają się raz w tygodniu, pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralne lub poznawcze. Warsztat skupia się na opisie technik behawioralnych zawartych w algorytmach (instrukcja i materiały dla rodzica) dotyczących niektórych problemów w pracy z młodszym dzieckiem.

 

Tematy poruszane w czasie warsztatów:

 • Wykład wstępny na temat ADHD.
 • Rozróżnianie objawów ADHD od objawów innych zaburzeń lub celowego łamania norm.
 • Techniki radzenia sobie z objawami ADHD – „okulary na ADHD”.
 • Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej – co ją wywołuje, a co podtrzymuje.
 • Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie go za nie.
 • Nagradzanie pozytywnych zachowań.
 • Rygorystyczne przestrzeganie norm, zasad.
 • Skuteczne wyciąganie konsekwencji.
 • Wprowadzenie systemów żetonowych.
 • Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji.
 • Komunikacja rodzic – dziecko – szkoła.

 

Uczestnicy otrzymują skrypt w którym znajduje się 10 spotkań podstawowych i kilka spotkań dodatkowych dobieranych w zależności od potrzeb danej grupy rodziców.

 

Planowany czas:

10 warsztatów po ok. 2 godziny, 1 raz w tygodniu – godziny popołudniowe ustalone po utworzeniu grupy.

 

Miejsce spotkań:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – Mielec, ul. Sękowskiego 2b

 

Prowadzący:

Sylwia Trzpis-Rejowska – pedagog PPP

Alina Sokół – pedagog PPP

 

Zapisy:

Sekretariat poradni tel.: 17 788 49 78 lub e-mail: pppmielec@poczta.onet.pl

 

Termin zajęć zostanie ustalony po zebraniu grupy – ok. 10 chętnych rodziców.