WADA ZGRYZU A WADA WYMOWY

Wada zgryzu a wada wymowy

Wada zgryzu ma duży wpływ na możliwości artykulacyjne prawidłową realizację głosek. Z drugiej strony,  nieprawidłowe napięcie w obrębie narządów mowy, co skutkuje wadą wymowy, pogłębia wadę zgryzu. Dlatego w terapii logopedycznej i usuwaniu wad wymowy konieczna jest współpraca logopedy, rodzica i ortodonty. Prawidłowe funkcjonowanie języka, to naturalny aparat ortodontyczny. Co mamy na myśli mówiąc „prawidłowe funkcjonowanie języka”? To naturalna pozycja spoczynkowa języka ( język znajduje się na wałku dziąsłowym, jest szeroki), to prawidłowe połykanie. Jeśli mięsień jakim jest język, jest osłabiony, pozycja spoczynkowa będzie niewłaściwa, tzn. może być za dolnymi zębami, na zębach. Będzie to powodowało parcie języka na zęby i w konsekwencji wadę zgryzu oraz wady wymowy, czyli np. seplenienie między zębowe, niewłaściwą artykulacje głosek sz ż cz dż oraz R. Ułożenie języka na dnie jamy ustnej powoduje nieprawidłowy tor oddechowy oraz osłabienie pracy warg i często policzków. Dziecko może mieć trudności z poprawnym gryzieniem i życiem.

 

Prawidłowe połykanie :   https://www.youtube.com/watch?v=mcmp9s2ra2c

Język, to jedna z przyczyn wystąpienia wad zgryzu. Drugą może być skrócone wędzidełko językowe. Skrócenie wędzidełka powoduje ograniczenie ruchomości języka, jego naturalne ruchy, co skutkuje nieprawidłowym torem oddechowym, połykaniem, ssaniem u niemowlaków, mówieniem.

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://pesmed.pl/skrocenie-wedzidelka-jezyka/

Niektórzy rodzice informują „przecież mówi ładnie”. Co nas jeszcze powinno niepokoić, jeśli nie zauważamy wady wymowy:

  • oddychanie przez usta,
  • otwarte usta,
  • pogrubioną i zaczerwienioną wargę dolną,
  • wilgotną wargę dolną,
  • ślinę w kącikach ust,
  • słabo wyrażoną mimikę twarzy,
  • problemy z postawą

oraz wcześniej wspomniane

  • język w pozycji spoczynkowej napierający na zęby albo leżący między zębami,
  • zaburzenia artykulacji, często przy realizacji głosek /s/, /sz/, oraz /t, d, n, l/.

Są to wskazania do wizyty u logopedy i ortodonty by podjąć decyzję o dalszym postępowaniu i wprowadzeniu terapii.

mgr Karolina Gajek
neurologopeda
provider ATS Neuroflow®

Źródła:

– http://www.miofunkcjonalna.pl
– Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii układu stomatognatycznego. Układ stomatologiczny a artykulacja- B.Siebert, B.Kamińska [w:] Biomedyczne podstawy logopedii 2017.
– materiały szkoleniowe
– Ankyloglosja jako przyczyny artykulacyjnych trudności, B. Ostapiuk [w:] Biomedyczne podstawy logopedii 2017.
– https://pesmed.pl/skrocenie-wedzidelka-jezyka/
– https://www.youtube.com/watch?v=mcmp9s2ra2c