Spotkanie interwizyjne dla pedagogów szkół gimnazjalnych

W dniu 04 marca 2016 roku w PPP w Mielcu odbyło się spotkanie interwizyjne dla  pedagogów szkół gimnazjalnych z terenu miasta i powiatu. To kolejne spotkanie zorganizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia.  Dotyczyło przede wszystkim problematyki pracy i pomocy uczniom z zaburzeniami zachowania i emocji. Zrealizowane było w formie warsztatowej.

W trakcie spotkania poruszono także bieżące kwestie wynikające z potrzeb uczestników, możliwości współpracy z doradcą zawodowym oraz zasygnalizowano powstanie przy PPP „ Stowarzyszenia Przyjaciół Poradni”. Spotkanie rozpoczęła wicedyrektor poradni pani Renata Rajca, a część warsztatową poprowadzili psychoterapeuci pani Edyta Wiktor – Florek i Jolanta Skowron – Piasecka.

 

Na następne spotkanie zapraszamy 13 maja 2016r.