Rozpoczęliśmy II edycje Warsztatów dla Dobrych Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Warsztaty dla Dobrych Rodziców

Czas trwania warsztatów:14 spotkań po 2 godziny zegarowe

Prowadzące: Alina Sokół, Sylwia Trzpis – Rejowska

Superwizja: Artur Kołakowski

Cena:zajęcia są bezpłatne

Do kogo adresowana jest ta propozycja:

Warsztaty są przeznaczone są dla rodziców (opiekunów), które wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

Program warsztatów W trakcie powyższego warsztatu uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę na temat prowadzenia warsztatów dla rodziców na podstawie przygotowanego podręcznika opisującego 14 zajęciowy program pracy z rodzicami. Poszczególne zajęcia trwają 2 godziny zegarowe, odbywają się raz w tygodniu, pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralne lub poznawcze. Warsztat skupia się na opisie technik behawioralnych zawartych w algorytmach (instrukcja i materiały dla rodzica, instrukcja dla profesjonalisty) dotyczących niektórych problemów w pracy z młodszym dzieckiem.

Tematy poruszane w czasie warsztatów

·        Wykład wstępny na temat ADHD.

·        Rozróżnianie objawów ADHD od objawów innych zaburzeń lub celowego
łamania norm.

·        Techniki radzenia sobie z objawami ADHD – „okulary na ADHD”

·        Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej – co ją wywołuje, a co podtrzymuje.

·        Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie go za nie,

·        Nagradzanie pozytywnych zachowań

·        Rygorystyczne przestrzeganie norm, zasad

·        Skuteczne wyciąganie konsekwencji.

·        Wprowadzenie systemów żetonowych.

·        Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji impulsywnej.

·        Komunikacja rodzic – dziecko – szkoła.

Uczestnicy otrzymują skrypt w którym znajduje się 10 spotkań podstawowych i kilka spotkań dodatkowych dobieranych w zależności od potrzeb danej grupy rodziców.