Zasady udzielania pomocy terapeutycznej

Zapisy na konsultacje i rozmowy wstępne prowadzone są po wcześniejszym złożeniu dokumentu „zgłoszenie potrzeby przyjęcia dziecka do poradni P-P” przez osobę pełnoletnią, rodzica lub prawnego opiekuna  w sekretariacie placówki (dokument można pobrać ze strony internetowej poradni, zakładka – dokumenty do pobrania).
Sekretariat poradni psychologiczno- pedagogicznej jest czynny od poniedziałku do czwartku  w godzinach  7.00 –  17.00,

w piątek  w godzinach od 7-15.

Terapeuta wyznaczy termin na konsultacje wstępną (jedno lub dwa spotkania indywidualne), w czasie których wspólnie ustalamy dalszą formę współpracy.