Przedszkolne

PROPOZYCJE ZAJĘĆ DO REALIZACJI NA ZAPOTRZEBOWANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK PRZEZ PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Kształcenie przedszkolne
Odbiorca Temat/Rodzaj Ilość i częstotliwość zajęć Miejsce realizacji Prowadzący
Dzieci 6-letnie Stymulacja rozwoju psychospołecznego i emocjonalnego dzieci – wspomagającego rozwój dojrzałości szkolnej” 10 spotkań x 1 w tygodniu po 45 min Przedszkole Zuch M.
Łachut J.
Zajęcia kształtujące twórcze postawy dzieci 5- 6- letnich 12 spotkań x 1 w tygodniu po 30 min. Przedszkole Trzpis – Rejowska S.
Sokół A.
Rodzice Psychoedukacja wg potrzeb Żłobek, przedszkole Mizera B.
Konsultacje i porady indywidualne wg potrzeb Poradnia Mizera B.
Dudek M.
Profilaktyka logopedyczna wg potrzeb Żłobek przedszkole Czajowska B.
Prelekcja nt. Dojrzałości szkolnej wg potrzeb Przedszkole Dudek M.
Wychowanie bez klapsa 6 spotkań x 1 w tygodniu (2 godz.) Przedszkole Zuch M.
Sokół A.
Dudek. M.
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 7 spotkań x 1 w tygodniu (3 godz.) Poradnia Dudek M.
Ingram M.
Nauczyciele Szkolenie Rad Pedagogicznych wg potrzeb Żłobek przedszkole Mizera B.
Profilaktyka logopedyczna wg potrzeb Żłobek przedszkole Czajowska B.
Prognozy i zagrożenia niepowodzeniami w przedszkolu dziecka z nieprawidłowościami w rozwoju mowy wg potrzeb Przedszkole Czajowska B.