Poznajemy zawody – zestawienie bibliograficzne

Zestawienie bibliograficzne:   Poznajemy zawody – zawody wczoraj i dziś.

Książki:

Budownictwo / Józef Wysocki. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.

Drogi kariery : jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży / Teresa Chirkowska-Smolak, Aleksander Hauziński, Marcin Łaciak. – Warszawa : “Scholar”, 2011.

Edukacyjno – zawodowe wybory młodzieży gimnazjalnej / Iwona Mandrzejewska-Smól. – Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010.

Energetyka i przemysł elektrotechniczny / Jerzy Partyka. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.

Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? : Gry szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą / Iwona Kania. – Warszawa : “Difin”, 2010.

Jaki wybrać zawód? : zaplanuj swoją przyszłość / Katharine Brooks ; [tł. z jęz. ang. Witold Turant]. – Bydgoszcz : “Branta”, 2010.

Koncepcje opieki i zawody opiekuńcze : pracownicy socjalni i pielęgniarki / pod red. Zofii Kawczyńskiej-Butrym. – Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2001.

Leśnictwo / Aleksander Browarek, Wiktor Lipko. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.

Między szkołą a rynkiem pracy : doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. – Warszawa: “Difin”, 2012.

Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych – MŁOKOZZ : podręcznik / Anna Paczkowska-Rogacz; współpraca Krystyna Lelińska. – Warszawa : Fundacja Realizacji Programów Społecznych, 2011.

Nauczyciel : zawód, powołanie, pasja / red. nauk. Stanisław Popek, Adam Winiarz. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.

Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum : innowacyjne metody działań / Urszula Małgorzata Fiała. – Poznań : “eMPi2”, 2009.

Orientacja zawodowa : przewodnik nauczyciela gimnazjum i szkoły podstawowej / Ludmiła Krawczyk, Antoni Kulpa, Małgorzata Maicka. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 1999.

Portfolio zawodowe / oprac. Monika Knap. – Warszawa : Raabe, 2012.

Praca socjalna : zawód, który dodaje sił. [T.] 1 / Brenda Dubois, Karla Krogsrud Miley ; tł. [z ang.] Krzysztof Czekaj. – Warszawa : “Interart”, 1996.

Praca socjalna : zawód, który dodaje sił. [T.] 2 / Brenda Dubois, Karla Krogsrud Miley ; tł. [z ang.] Krzysztof Czekaj. – Warszawa : “Interart”, 1996.

Przed trudnym wyborem / Wanda Rachalska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.

Przemysł chemiczny / Jan Klekot. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.

Przemysł drzewny / Czesław Kosiński. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.

Przemysł poligraficzny / Filip Trzaska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.

Przemysł włókienniczy i odzieżowy / Zdzisław Pawlik. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.

Rzemiosło / Jan Marczuk. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.

Służba zdrowia / Krystyna Najzarek. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.

Zawodoznawstwo / Tadeusz W. Nowacki. – Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 1999.

Zawody i specjalności nauczane w systemie kształcenia zawodowego / pod red. Tadeusza W. Nowackiego i Marka Tuszyńskiego ; [mater. oprac. Lidia Koczniewska-Zagórska, Barbara Trocińska, M. Tuszyński]; Instytut Kształcenia Zawodowego. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980.

Zawody i specjalności szkolnictwa zawodowego : przewodnik encyklopedyczny / red. naukowi Tadeusz Nowacki, Ludwik Kołkowski; Instytut Kształcenia Zawodowego. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.

 

Artykuły:
Bezrobocie a potrzeba upowszechniania doradztwa zawodowego w szkołach / Leandra Korczak // W: Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej / pod red. Barbary Baraniak. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2007. – s. 117-125, bibliogr.

Centrum informacji zawodowej / Beata Świątek // W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie opieki społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. – Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005. – s. 111-123, bibliogr.

Co po gimnazjum? Zaplanuj swoją karierę // Gazeta Wyborcza. – 2012, nr 245, dodatek reklamowy do Gazety Wyborczej

Co z tą przyszłością? – rzecz o planach młodzieży / Lidia Golba [i in.] // Doradca Zawodowy. – 2012, nr 1, s. 42-46

Doradca zawodowy w szkole / Marian Piekarski // W: Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej / pod red. Barbary Baraniak. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2007. – s. 99-106, bibliogr.

Instrukcja obsługi nastolatka : co z niego wyrośnie? – sprawdź, pomóż, ukierunkuj! / Wojciech Kreft // Doradca Zawodowy. – 2012, nr 1, s. 11-13

Jaki zawód wybrać? : scenariusze godzin wychowawczych / Bolesław Bielak. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008.

Matura – i co dalej? / Ilona Poćwierz-Marciniak // Matematyka w Szkole. – 2010, nr 54, s. 47-50

Nauczyciel jako doradca zawodowy / Magdalena Piorunek, Marlena Woźniak // Nowa Szkoła. – 2006, nr 8, s. 43-49

Nowe czasy dla leśnego szkolnictwa zawodowego / Jan Konopka // Szkoła Zawodowa. – 1999, nr 2, s. 19

O zmianach w edukacji zawodowej / Janusz Moos // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 11, s. 14-16

Orientacja i poradnictwo zawodowe we współczesnej szkole / Dariusz Widelak // W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 / pod red. Bożeny Muchackiej. – Kraków : “Impuls”, 2006.

Plany zawodowe gimnazjalistów szkoły wiejskiej (komunikat z badań) / Ilona Urych // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 1/2, s. 19

Pomoc w wyborze zawodu / Katarzyna Chrąściel // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2006, nr 10, s. 42-45

Program doradztwa zawodowego w gimnazjum / Halina Szwejkowska-Bernad // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 3, s. 17-19

Szkolne ośrodki doradztwa zawodowego / Ryszard Mysior // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 3, s. 46-50

Wpływ nauczycieli wychowania fizycznego i akademickich na decyzję młodzieży dotyczącą studiów w AWF i pracy w zawodzie / Dorota Rojek // Kultura Fizyczna. – 2009, nr 7-10, s. 46-50

Wpływ środowiska na wybór przyszłej drogi zawodowej przez uczniów gimnazjum / Maja Klawikowska // Nauczyciel i Szkoła. – 2009, nr 1/2, s. 107-116, bibliogr.

Wybory edukacyjno-zawodowe jako przykład decyzji ryzykownych / Grzegorz Kida // W: Człowiek w pracy i w organizacji : perspektywa psychologiczna / red. Bohdan Rożnowski, Mariola Łaguna. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011. – s. 267-286, bibliogr.

Wybory zawodowe uczniów / Daniel Kukla // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 9, s. 54-59

Wykorzystanie teorii w przygotowaniu do wyboru zawodu / Marta Nowak // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2007, nr 9, s. 30-33

Zabaw się w detektywa, czyli jak znaleźć najbardziej odpowiedni dla siebie zawód // Doradca Zawodowy. – 2012, nr 1, s. 54-57

Zawody pielęgnujące urodę / Renata Filipowicz // Szkoła Zawodowa. – 1999, nr 8, s. 28

Znaczenie rodziców w kształtowaniu dojrzałości młodzieży niepełnosprawnej do wyboru zawodu / Mariola Wolan-Nowakowska // W: Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. – Warszawa : “Difin”, 2010.

 

Filmy:
Jest robota [Film] : wiedza o społeczeństwie : podstawy przedsiębiorczości : telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / scen. Justyna Święcicka, Wojciech Staruchowicz, Jarosław Skoczeń ; realiz. Mariusz Malinowski [i in.]. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004.

Zawodowy list gończy [Film] : bez ograniczeń / scen. i realiz. Dominika Affek, Marcin Sępiak. – Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2003.  Film prezentuje nowe zawody poszukiwane na rynku pracy: technik obsługi ruchu turystycznego, kucharz, kelner, technik hotelarz, technik informatyk, technik handlowiec, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik organizacji reklamy, technik agrobiznesu, technik ogrodnik.

Zawodowy list gończy [Film] : dozwolone od lat 16 / scen. i realiz. Dominika Affek, Marcin Sępiak. – Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2003.  Film prezentuje zawody: technik mechanik, spedytor, żywienia i gospodarstwa domowego, usług kosmetycznych, ochrony środowiska, administracji, urządzeń audiowizualnych, rolnik, informatyk, technik hotelarstwa.

Zawodowy list gończy [Film] : dozwolone od lat 18 / scen. i realiz. Dominika Affek, Marcin Sępiak. – Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2003.  Film prezentuje zawody: pielęgniarka, projektant stron www, rzeczoznawca majątkowy, menadżer hotelu, pedagog- opiekunka do dzieci, rehabilitant fizykoterapeuta, nauczyciel ustawiczny, tłumacz- lektor, steward/stewardesa, pracownik socjalny.