Latest Posts

Sieć współpracy logopedów

Sieć współpracy logopedów ma na celu wymianę doświadczeń zawodowych logopedów pracujących w placówkach oświatowych na terenie powiatu mieleckiego, a także poszukiwanie kreatywnych działań i sposobów ich realizacji w pracy logopedycznej, omawianie dobrych praktyk zawodowych oraz wzbogacanie wiedzy. Podczas pierwszego spotkania w roku szkolnym 2023/2024, poruszona zostanie kwestia zaburzeń miofunkcjonalnych. Zadaniem będzie poszukanie wspólnych rozwiązań, np.dostosowania […]

Seminaria na rok szkolny 2023/2024

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Mielcu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne seminaria, poświęcone problematyce rodziny, rodzicielstwa, wychowania i rozwoju dzieci. Spotkania odbywają się w siedzibie Poradni w godzinach popołudniowych (zapisy nie wymagane). Spotkania prowadzone przez doświadczonych psychologów i psychoterapeutów. Seminaria w roku szkolnym 2023 2024