Zapraszamy na Warsztaty dla Dobrych Rodziców

Zapraszamy do udziału w „Warsztatach dla Dobrych Rodziców”

Czas trwania warsztatów:10 (12) spotkań po 2 godziny zegarowe.

Prowadzące: Sylwia Trzpis-Rejowska, Jolanta Łachut.

Do kogo adresowana jest ta propozycja:

Warsztaty są przeznaczone dla rodziców, którzy wychowują dzieci w wieku 6-12 lat sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z diagnozą ADHD lub
z dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

Tematy poruszane w czasie warsztatów:

 • Wykład wstępny na temat ADHD.
 • Rozróżnianie objawów ADHD od objawów innych zaburzeń lub celowego łamania norm.
 • Techniki radzenia sobie z objawami ADHD – „okulary na ADHD”
 • Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej – co ją wywołuje, a co podtrzymuje.
 • Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie go za nie.
 • Nagradzanie pozytywnych zachowań.
 • Rygorystyczne przestrzeganie norm, zasad.
 • Skuteczne wyciąganie konsekwencji.
 • Wprowadzenie systemów żetonowych.
 • Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji impulsywnej.
 • Komunikacja rodzic – dziecko – szkoła.

Uczestnicy otrzymują skrypt w którym znajduje się 10 spotkań podstawowych i kilka spotkań dodatkowych dobieranych w zależności od potrzeb danej grupy rodziców.

 

Zgłoszenia ( imię i nazwisko dziecka, nr tel. rodzica ) prosimy kierować do sekretariatu poradni.

nr tel. 17 788 49 78, 606 503 243