Za nami II Mieleckie Dni Pomocy Psychologiczno –Pedagogicznej

W ostatni weekend majowy odbyły się dwie ważne inicjatywy, których organizatorem była Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla dzieci i młodzieży   z trudnościami emocjonalnymi w komunikacji społecznej w Mielcu.

Pierwszą z nich była Konferencja dla psychologów i pedagogów w terenu Powiatu Mieleckiego, którą zorganizowano w dniu 26.05.2023r. w Bibliotece SCK. Jej uczestnicy mieli możliwość prześledzenia działań poradni w kończącym się roku szkolnym, zbilansowania kooperacji w ramach „sieci współpracy”, którą koordynuje SPPP w Mielcu. Mogli również poznać nowa ofertę SPPP  w ramach specjalizacji na przyszły rok szkolny tj. konsultacje dla rodziców dzieci z trudnościami emocjonalnymi w zachowaniu, które prowadzi specjalista poradni pani Iwona Czachor oraz konsultacje dla rodziców dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi w komunikacji pod postacią mutyzmu wybiórczego, które będzie realizować psycholog Joanna Podraza. Wystąpienie Pana Andrzeja Bryły – wicestarosty Powiatu Mieleckiego, który był Gościem na Konferencji podkreśliło rolę naszej poradni w kreowaniu  i organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w naszym powiecie. Uczestnicy Konferencji skorzystali  również z fakultatywnej formy szkolenia, którą poprowadził Arkadiusz Nepelski. Oscylowała ona wokół tematu radzenia sobie z trudnymi emocjami zarówno przez uczniów jak i nauczycieli w życiu codziennym  i praktyce szkolnej.  W Konferencji z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, wzięło udział łącznie blisko 60 specjalistów z SPPP oraz innych placówek.

Natomiast w sobotę 27 maja, pod hasłem „Sobota ze specjalistą” w budynku SPPP w Mielcu odbyły się konsultacje dla rodziców. Ta forma wsparcia spotkała się z ogromnym zainteresowaniem z ich strony.  Psychologowie, pedagodzy, terapeuci, logopedzi udzielali informacji, konsultowali, rozpatrywali problemy, udzielali wskazówek oraz zalecali kolejne działania.

Tak szeroki odzew na naszą ofertę potwierdza potrzebę kontynuacji powyższych działań w kolejnych latach szkolnych. Dziękujemy za zaangażowanie i wspieranie naszej inicjatywy oraz udział  w oferowanych formach działania.