Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik 13.03.2013

Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – nagroda w konkursie "Zawody bez tajemnic"

13.03.2013