Warsztaty n.t.: ,,Budowanie relacji nauczyciel-uczeń”