Warsztaty n.t.,,Budowanie relacji nauczyciel-uczeń"