Szkolenie warsztatowe dla specjalistów z przedszkoli

Kształtowanie umiejętności społeczno-emocjonalnych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu – szkolenie w formie warsztatu

 23.02.24 r. (piątek) 11:30-13:30

Prowadząca: dr Monika Sabaj-Sidur, psycholog

Na szkoleniu poruszone będą następujące tematy:

  • czym jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna i w jakich formach może być realizowana w placówkach przedszkolnych
  • najczęściej spotykane trudności u dzieci w wieku szkolnym
  • przedstawienie przykładowych etapów prowadzenia zajęć kształtujących kompetencje społeczno-emocjonalne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • metody pracy w realizacji pomocy pp
  • ćwiczenia i zadania praktyczne poszerzające warsztat pracy psychologa/ pedagoga przedszkolnego.

Uczestnicy : pedagodzy i psycholodzy pracujący w przedszkolach