Szkolenia dla Rady Pedagogicznej w filii Poradni P-P w Radomyślu Wielkim

Szkolenie dla Rady Pedagogicznej przedszkola oraz edukacji wczesnoszkolnej.

Profilaktyka logopedyczna.

Adresaci: nauczyciele pracujący w przedszkolach oraz w klasach I-III

Celem szkolenia jest poznanie etapów rozwoju mowy dziecka, zaburzeń jakie mogą wystąpić w trakcie rozwoju mowy, nabycie umiejętności prowadzenia ćwiczeń oddechowych, artykulacyjnych i fonacyjnych.

Termin: 24.01.2017

Zgłoszenia do: 23.01.2017

Liczba godzin: 2h   11:00-13:00

Ilość uczestników: 15osób  W przypadku dużej ilości chętnych, istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego terminu szkolenia.

Koszt: bezpłatne

Miejsce: budynek Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim, ul. Kościuszki 2, siedziba fili Poradni P-P w Radomyślu Wielkim, sala nr 11

 

Plan szkolenia:

1.       Etapy rozwoju mowy dziecka

2.       Kiedy do logopedy?

3.       Zaburzenia rozwoju mowy

4.       Profilaktyka

– ćwiczenia oddechowe

– ćwiczenia artykulacyjne

– ćwiczenia fonacyjne

 

Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie: Poradnia P-P 17 788 49 78, logopeda 664520614

Osobiście w godzinach pracy poradni lub e-mail: karolina.gajek2@gmail.com

ZAPRASZAMY!