SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY RODZICE, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE…

W ZWIĄZKU Z UTRZYMUJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ W KRAJU SPOSÓB ZAŁATWIENIA WSZELKICH SPRAW W PORADNI P-P
od 3 LISTOPADA 2020r., NALEŻY USTALAĆ TELEFONICZNIE:

kontakt: 17 788 49 78 lub 606 503 243

NIE  PRZYJMUJEMY  KLIENTÓW  NIE  UMÓWIONYCH TELEFONICZNIE!

WSZELKIE DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ, MAILOWĄ LUB BEZPOŚREDNIO DO SKRZYNKI PODAWCZEJ ZLOKALIZOWANEJ WEWNĄTRZ BUDYNKU PORADNI – BEZPOŚREDNIO PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH

ODBIÓR  ORZECZEŃ,  OPINII  I  POZOSTAŁYCH   DOKUMENTÓW
OD GODZ.  9.00  DO GODZ.  14.00

adres: 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego 2b

e-mail: pppmielec@poczta.onet.pl

Wszystkie druki są do pobrania w zakładce: “DRUKI DO POBRANIA

Procedury postępowania diagnostycznego:

 1. Pracownik poradni wspólnie z partnerem z zespołu diagnostycznego analizuje zgłoszenia pod kątem zasadności, pilności, w tym do bezpośredniej pracy w poradni.
 2. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski dotyczące wydania orzeczeń, opinii o WWR, nauczania indywidualnego.
 3. Przed przyjazdem dziecka do poradni pracownik przeprowadza z rodzicem telefoniczną ankietę – „Wywiad epidemiologiczny dla klientów przyjmowanych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu”.  W przypadku stwierdzenia zagrożenia, dziecko nie może być przyjęte w poradni, pozostaje w domu. Na diagnozę przyjmowane są wyłącznie osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym, a w dniu wizyty rodzic podpisuje ankietę w Poradni).
 4. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest informowany o zasadach obowiązujących podczas wizyty w poradni w związku z Covid – 19.

Niewyrażenie zgody na przedstawione warunki (stosowanie środków ochronnych) jest równoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.

 1. Dziecko umówione na badanie oraz jego rodzic/opiekun przychodząc do poradni ma założoną maseczkę ochronną na twarz oraz rękawiczki. Dziecko musi  posiadać własne przybory do pisania (2 długopisy, ołówek, kredki…), chusteczki higieniczne, wodę do picia.
 2. Pracownicy poradni pracując w gabinecie w bezpośrednim kontakcie z klientem mają założone na głowie przyłbice ochronne/maseczki i rękawice.
 3. Klient poradni sygnalizuje swoje przybycie dzwonkiem umieszczonym przed wejściem głównym do budynku.
 4. Klient przychodzi do poradni na ustalony termin i godzinę. W przypadku zbyt wcześniejszego przyjścia oczekuje na zewnątrz budynku.
 5. Przed wejściem do gabinetu rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego zdezynfekowania rąk.
 6. Diagnoza z dzieckiem prowadzona jest w gabinecie skracając jej czas trwania do minimum, zachowując odstęp pomiędzy diagnostą, a klientem 1,5-2 m. Rodzic na czas prowadzonych czynności z dzieckiem czeka na wyznaczonym miejscu (krześle) na korytarzu, lub jeśli to możliwe czeka poza budynkiem.
 7. Wywiad z rodzicem oraz rozmowa podsumowująca prowadzona będzie bez bezpośredniego kontaktu z rodzicem dziecka, przy użyciu telefonu czy innych dostępnych komunikatorów.
 8. Po każdorazowym wyjściu klienta z poradni gabinet jest dezynfekowany.
 9. Zespoły Orzekające odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.