SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY RODZICE, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE…

Szanowni Państwo,

Informujemy, że pracujemy stacjonarnie, jednak w związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną w kraju sposób załatwienia wszelkich spraw w Poradni P-P należy ustalać telefonicznie:

 • Kontakt: 17 788 49 78 lub 606 503 243

Ogromna prośba do Państwa: dla Waszego i naszego bezpieczeństwa – w przypadku choroby, przeziębienia, kaszlu, temperatury, objawów grypopodobnych prosimy o informację telefoniczną i bezwzględne przesunięcie terminu badań na inny termin.

Wszystkie przełożone spotkania diagnostyczne będą sukcesywnie realizowane. Prosimy dowiadywać się bezpośrednio lub czekać na informację z poradni.

Procedury postępowania diagnostycznego:

 1. Wnioski na diagnozę analizuje zespół badający pod kątem zasadności, pilności itp.
 2. Na diagnozę przyjmowane są wyłącznie osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym (w momencie umawiania wizyty przeprowadzany jest telefonicznie wywiad epidemiczny, a w dniu wizyty, wypełniana jest ankieta aktualizacyjna w Poradni).
 3. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest informowany o zasadach obowiązujących podczas wizyty w poradni w związku z Covid – Niewyrażenie zgody na przedstawione warunki (stosowanie środków ochronnych) jest równoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
 4. Dziecko umówione na badanie oraz jego rodzic/opiekun mają obowiązek posiadać własne maseczki. Dziecko musi mieć  własne przybory do  pisania (długopisy/ołówek, kredki), chusteczki higieniczne, wodę do picia.
 5. Przed wejściem do gabinetu osoba badająca, rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia, zdezynfekowania rąk.
 6. Dziecko umówione na wizytę w poradni pozostaje w gabinecie ze specjalistą. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku  dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności opiekuna. W takich sytuacjach należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznych odległości.
 7. Pracownik przed przystąpieniem do pracy i po jej zakończeniu dezynfekuje biurko, pomoce diagnostyczne, itp.
 8. Wywiad, omówienie wyników badania z rodzicami prowadzone są w formie uzgodnionej z rodzicem przez diagnostę (stacjonarnej, telefonicznej lub on-line).

Procedury prowadzenia terapii:

 1. Wnioski na terapię analizuje i umawia specjalista/ terapeuta pod kątem zasadności, pilności.
 2. Terapeuta ustala w porozumieniu z rodzicem odpowiednią formę terapii, harmonogram oraz szczegółowe zasady jej prowadzenia.
 3. Na terapię przyjmowane są wyłącznie osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym (informacja będzie  uzyskiwana telefonicznie w momencie umawiania na wizytę).
 4. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest informowany o zasadach obowiązujących podczas wizyty w poradni w związku z Covid – Niewyrażenie zgody na przedstawione warunki ( stosowanie środków ochronnych) jest równoznaczne z odmówieniem zgody na trapię w bezpośrednim kontakcie.
 5. Dziecko umówione na terapię oraz jego rodzic/ opiekun mają obowiązek posiadać własne maseczki. Dziecko musi mieć  własne przybory do pisania (długopis/ołówek, kredki), chusteczki higieniczne , wodę do picia.
 6. Przed wejściem do gabinetu osoba badająca, rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia, zdezynfekowania rąk.
 7. Dziecko umówione na wizytę w poradni pozostaje w gabinecie ze specjalistą. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku  dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności opiekuna. W takich sytuacjach należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznych odległości.
 8. Pracownik przed przystąpieniem do pracy i po jej zakończeniu dezynfekuje biurko.
 9. Dobór pomocy do terapii uzależniony jest od możliwości późniejszego ich dezynfekowania.