Sprawozdanie ze spotkania sieci współpracy i samokształcenia

Dnia 3.11.2017r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu odbyło się na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie interwizyjne dla pedagogów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi. Na  spotkanie zaproszono również pedagogów opiekujących się klasami VII. Łącznie w interwizji uczestniczyło 17 osób. Podczas spotkania odbyły  się warsztaty dotyczące tego, jak najefektywniej wspierać młodych ludzi w wyborze ich ścieżki edukacyjno – zawodowej.

Zajęcia poprowadził Pan Arkadiusz Nepelski ze Stowarzyszenia  ExploRes. Zastanawiano się nad tym jak w młodym człowieku rozbudzić motywację i odnaleźć jego potencjał, co można zrobić by zapewnić uczniom dobry start w  przyszłość  w tak  dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.  Profesjonalizm, zaangażowanie, pasja z jaką pracuje Pan Arkadiusz Nepelski oraz  bardzo dobry kontakt z uczestnikami zajęć sprawiły iż warsztaty były bardzo ciekawe, twórcze oraz wartościowe merytorycznie. Dostarczyły wiele inspiracji do  pracy z młodzieżą w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

Ponadto poruszono wiele kwestii związanych z nowym rozporządzeniami w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wiele pytań dotyczyło m.in. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Wobec wielu pytań i wątpliwości zaistniała konieczność kolejnego spotkania poświęconego w całości nowym rozporządzeniom.

                                                                Dyrekcja oraz  pracownicy PP-P w Mielcu