Spotkania interwizyjne z pedagogami w ramach współpracy PP – P ze szkołami

 W dniach  24.02.2014r. i 10.03.2014r. odbyły się  kolejne spotkania interwizyjne w ramach współpracy PP – P ze szkołami.
W spotkaniach wzięli udział pedagodzy szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Celem spotkań była  wymiana doświadczeń oraz wsparcie we wspólnych poszukiwaniach rozwiązań trudnych spraw młodzieży.
Jeden z tematów dotyczył dopalaczy. Poniżej zamieszczamy prezentację multimedialną: Jak mówić rodzicom o dopalaczach?
Spotkania prowadziły: Edyta Wiktor –Florek i Jolanta Skowron – Piasecka