Spotkania dla nauczycieli przedszkoli w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

W dniach 27.02.2018 r. i 20.04.2018 r. w naszej poradni odbyły się dwa spotkania dla nauczycieli przedszkoli w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Spotkania miały na celu uporządkowanie wiedzy i wymianę doświadczeń.

Prelekcje dotyczyły wybranych zaburzeń rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym tj.:

 

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej.

Całościowe zaburzenia rozwoju.

Zaburzenia komunikacji dzieci ze spectrum autyzmu.

Zaburzenia lękowe dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Dziękujemy za udział w spotkaniach wszystkim nauczycielom oraz życzymy owocnej współpracy.

Prowadzące:

Marta Gromny

Aleksandra Narowska – Bryła

Sylwia Trzpis – Rejowska

Agnieszka Gaj