“Relacje i emocje w pracy pedagoga szkolnego”

Data i miejsce szkolenie: 10 grudnia 2019r.,  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu

Godzina szkolenia: 10:00 – 12:00 (2h zegarowe)

Prowadzący: Arkadiusz Nepelski – trener i pedagog. W ciągu ostatnich pięciu lat przeprowadził ponad czterysta warsztatów pt. „Znajdź pomysł na siebie”. Wzięło w nich udział blisko osiem tysięcy osób. Zafascynowany tematem relacji i emocji. Na co dzień prowadzi warsztaty dla uczniów i nauczycieli podkarpackich szkół dotyczące motywacji, budowania poczucia własnej wartości oraz relacji. Więcej informacji o jego działalności można znaleźć na www.brakujacelekcje.pl

Zgłoszenia: osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu, lub telefonicznie +48 606 503 243; (17) 788 49 78, lub elektronicznie e-mail: pppmielec@poczta.onet.pl podając Imię i Nazwisko i placówkę pracy. – brak już miejsc.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zapewnia certyfikaty ukończenia szkolenia . 

Organizator: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu ul. Sękowskiego 2B,
39 -300 Mielec

            Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu zaprasza wszystkich zainteresowanych pedagogów szkolnych na bezpłatne warsztaty pt.: „Relacje i emocje w pracy pedagoga szkolnego”. To zajęcia warsztatowe poruszające tematykę inteligencji emocjonalnej
i budowania satysfakcjonujących relacji. Umiejętność zarządzania swoimi emocjami jest kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie w relacjach z innymi, zaś dobra atmosfera przekłada się na rezultaty osiągane przez uczniów i nauczycieli

Sposób prowadzenia zajęć:

  • Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem gier dydaktycznych, aktywnych ćwiczeń
    i symulacji, stąd mają angażującą formę, zaś praca ma charakter warsztatowy.
  • Zajęcia mają za zadanie angażować uczestników i wywoływać emocje – gdyż bez nich nauka nie może mieć racji bytu.
  • Podczas zajęć zadaniem prowadzącego jest stworzenie warunków do tego, aby uczestnicy mogli samodzielnie odkrywać wiedzę.