Punkty konsultacyjno-diagnostyczne Poradni rozpoczynają swoje działania

Uprzejmie informujemy, że punkty diagnostyczno-konsultacyjne Poradni w zakresie usług diagnostycznych, terapeutycznych i konsultacyjnych, rozpoczynają swoje działania od 7 września roku szkolnego 2020/2021., zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w danych szkołach w związku z utrzymująca się sytuacją epidemiczną.