Zasady udzielania pomocy terapeutycznej

Zapisy na konsultacje i rozmowy wstępne prowadzone są po wcześniejszym złożeniu dokumentu „Zgłoszenie potrzeby przyjęcia dziecka do poradni P-P” przez osobę pełnoletnią, rodzica lub prawnego opiekuna  w sekretariacie placówki (dokument można pobrać ze strony internetowej poradni, zakładka – dokumenty do pobrania).
Sekretariat poradni psychologiczno- pedagogicznej jest czynny:

Poniedziałek –      7.00 – 16.30
Wtorek –                 7.00 – 16.00
Środa –                     7.00 – 16.00
Czwartek –             7.00 – 16.00
Piątek –                    7.00 – 15.00

Terapeuta wyznaczy termin na konsultacje wstępną (jedno lub dwa spotkania indywidualne), w czasie których wspólnie ustalamy dalszą formę współpracy.