Pracownicy SPPP w szkole w ramach „Tygodnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia”

W dniu 30 października 2023 roku w Szkole Podstawowej w Gawłuszowice w ramach „Tygodnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia” odbyły się między innymi  spotkania z pracownikami Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu Panią Małgorzatą Dudek oraz Panią Anetą Hyjek.  W spotkaniach wzięli udział uczniowie klas I-VIII.  Podopieczni poznali najbardziej istotne informacje dotyczące uzależnień od Internetu, gier komputerowych i innych nałogów bahawioralnych. Zostali wyposażeni w wiedzę jak rozpoznawać początki uzależnienia i jak sobie z nimi radzić. Poznali alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu. Zostały poruszone również kwestie cyberprzemocy i nękania w Internecie. Dzięki takim spotkaniom uczniowie poszerzają swoją wiedzę i uczą się sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i problemowych.
Materiał ze strony:  https://szkolagawluszowice.pl/spotkanie-z-pracownikami-ppp-z-mielca/