Podsumowanie II edycji konkursu "Zawody bez tajemnic"

PODSUMOWANIE II EDYCJI KONKURSU „ZAWODY BEZ TAJEMNIC”

Każdy z nas od najmłodszych lat ma swój ulubiony, idealny zawód. Początkowo Wojtek chce zostać strażakiem, następnie marynarzem, potem wybiera technikum, aby następnie studiować polonistykę i wreszcie zostać gwiazdą rocka.
Od momentu, gdy zaczynamy świadomie planować swoja karierę, wypadałoby również bardziej świadomie wybrać odpowiedni dla siebie zawód. A rzeczą niezwykle ważną dla dokonania właściwego wyboru zawodu jest jego dokładne poznanie.
I właśnie ten cel, czyli pogłębienie wiedzy uczniów na temat różnych zawodów, które funkcjonują na rynku pracy przyświeca konkursowi „Zawody bez tajemnic”. Zwycięskie drużyny etapu szkolnego konkursu, zaprezentowały się na etapie powiatowym, który odbył się 6 marca 2013 r. (w środę), o godz. 9.00, w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu. Konkursu zorganizowała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu. Partnerami wspierającymi organizację konkursu było Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – filia w Mielcu. Wśród zaproszonych gości byli: Zastępca Prezydenta Miasta Mielca Bogdan Bieniek, Wicestarosta  Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Mielcu Arkadiusz Gałkowski, Dyrektor Wydziału Edukacji Spraw Społecznych Powiatu Mieleckiego Stanisław Tomza Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Zdzisław Nowakowski oraz Kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie – filia w Mielcu Józefina Krasoń. Konkurs skierowany był do uczniów II klasy szkoły gimnazjalnej.

Trudne zadanie wyboru najlepszych zespołów spośród 14 zgłoszonych do konkursu przypadło w udziale Komisji oceniającej w składzie:
1.    Beata Mizera – psycholog, wicedyrektor Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Mielcu – przewodnicząca komisji
2.    Stanisław Tomza – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Mielcu
3.    Danuta Rżany – psycholog, doradca zawodowy Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Mielcu
4.    Anna Butryn – wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
5.    Edward Michocki – inspektor, Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Mielcu.

Efekty kilkumiesięcznych przygotowań przeszły oczekiwania organizatorów. Młodzież wykazała ogromne zaangażowanie, olbrzymi wkład pracy, wykazała się również kreatywnością i oryginalnymi pomysłami. Podziw wzbudzały zarówno profesjonalnie przygotowane prezentacje multimedialne, jak i różnorodność form wyrazu m.in. filmy, scenki parateatralne,  odpowiednio dobrane  stroje i dekoracje oraz rekwizyty. Wszystko to wpłynęło na wysoki poziom konkursu, którego zwycięzcami zostali:

I miejsce – Gimnazjum w Czerminie prezentujące zawód: rolnik
II miejsce – Gimnazjum w Radomyślu  Wielkim prezentujące zawód: archeolog
III miejsce – Gimnazjum w Woli Mieleckiej prezentujące zawód: florysta

Ponadto przyznano 2 wyróżnienia – dla Gimnazjum w Przecławiu prezentującego zawód:  komornik oraz dla Gimnazjum nr 1 w Mielcu prezentującego zawód: mechanik lotniczy.
Uznanie Komisji konkursowej wzbudziło jeszcze wiele innych zespołów, wśród których na szczególne wyróżnienie zasługują:

Gimnazjum w Chorzelowie prezentujące zawód: projektant mody
Gimnazjum nr 4 w Mielcu prezentujące zawód: ramiarz
Gimnazjum w Wadowicach Górnych prezentujące zawód ginekolog
Gimnazjum nr 3 w Mielcu prezentujące zawód: groomer
Oraz Gimnazjum w Tuszowie Narodowym prezentujące zawód: ratownik medyczny

Niestety, naturą  konkursu jest to, że nie wszyscy mogą wygrać. Zawsze są wygrani i przegrani. Jest radość zwycięstwa oraz zawiedzione nadzieje. Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczestnikom konkursu tj. uczniom, pedagogom, wychowawcom klas oraz dyrektorom gimnazjów biorących udział w konkursie za zaangażowanie oraz ogrom pracy włożonej w przygotowanie prezentacji. Podziękowania należą się również artystom- muzykom z Gimnazjum w Chorzelowie, z Gimnazjum w Gawłuszowicach, z Gimnazjum  w Radomyślu Wielkim oraz z Gimnazjum w Woli Mieleckiej   za oprawę artystyczną imprezy.  

Prezentowane zawody:
Gimnazjum nr 1 w Mielcu – mechanik lotniczy
Gimnazjum nr 2 w Mielcu – pielęgniarka
Gimnazjum nr 3 w Mielcu – groomer
Gimnazjum nr 4 w Mielcu – ramiarz
Gimnazjum w Gawłuszowicach – kucharz
Gimnazjum w Górkach – strażak
Gimnazjum w Pławie – dietetyk
Gimnazjum w Wadowicach Górnych – ginekolog
Gimnazjum w Tuszowie Narodowym – ratownik medyczny
Gimnazjum w Przecławiu – komornik
Gimnazjum w Radomyślu Wielkim  – archeolog
Gimnazjum w Chorzelowie – projektant mody
Gimnazjum w Czerminie –  rolnik
Gimnazjum w Woli Mieleckiej – florysta

 

Zapraszamy do galerii zdjęć